DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28029521
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 946
  • Trong tuần: 946
  • Trong tháng: 560854
  • Trong năm: 560854
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1/CT-BCĐ 24/02/2014 Chương trình công tác thực hiện quy chế dân chủ Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang
39/BC-SKHĐT 18/02/2014  Kết quả thực hiện công tác tháng 2; Chương trình công tác tháng 3 năm 2014
37/BC-SKHĐT 13/02/2014  Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013
34/BC-SKHĐT 09/02/2014  Báo cáo tình hình doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
33/BC-SKHĐT 07/02/2014 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát...
32/BC-SKHĐT 06/02/2014 Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2014
31/BC-SKHĐT 06/02/2014 Báo cáo tình hình thu hút vận động ODA quý IV và cả năm 2013
19/BC-SKHĐT 16/01/2014  Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
20/BC-SKHĐT 16/01/2014  Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21/BC-SKHĐT 16/01/2014 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013
45/SKHĐT-KTĐN 14/01/2014 Công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh năm 2014.
14/SKHĐT-KTĐN 06/01/2014 Báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA quý IV và năm 2013.
1/KH-SKHĐT 05/01/2014 Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Giang năm 2014.
703/QĐ-UBND 26/12/2013 Quyết định ban hành bảng giá đất năm 2014 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31/KH-SKHĐT 25/12/2013 Giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc...
420/BC-SKHĐT 17/12/2013  Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
417/BC-SKHĐT 16/12/2013 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư 2013.
160/QĐ-SKHĐT 11/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
402/BC-SKHĐT 05/12/2013  Báo cáo 10 nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở
392/BC-SKHĐT 27/11/2013  Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2013