DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28028519
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2067
  • Trong tuần: 22388
  • Trong tháng: 559852
  • Trong năm: 559852
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
237/BC-SKHĐT 01/08/2013 Báo cáo kết quả thu hút đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp của tỉnh và mối quan hệ phối hợp giữa Sở KH và ĐT với Sở Công thương giai đoạn...
234/BC-SKHĐT 29/07/2013 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 7 năm 2013
228/BC-SKHĐT 23/07/2013 Báo cáo tình hình đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.
524-CV/BCĐ 22/07/2013 Về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NĐ số 60/2013/NĐ-CP
225/BC-SKHĐT 21/07/2013 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2013.
222/BC-SKHĐT 18/07/2013 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
318/2013/QĐ-UBND 17/07/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
219/BC-SKHĐT 16/07/2013  Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 chương trình công tác tháng 8 năm 2013
672/SKHĐT-TĐ&GSĐT 16/07/2013 Thông báo lịch giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu quý III/2013.
11/SKHĐT-VP 07/07/2013 Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
10/TB-SKHĐT 01/07/2013 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Ông Dương Ngọc Chiên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
4480/GKHĐT-TH 30/06/2013 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014
191/BC-SKHĐT 27/06/2013 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013      
19/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2014
18/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch trợ giúp đạo tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
184/BC-SKHĐT 24/06/2013 Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
74/QĐ-SKHĐT 12/06/2013 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
538/SKHĐT-VP 10/06/2013 Báo cáo tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2013 của người đứng đầu và báo cáo tổng kết  việc thực hiện Qyết...
13-BC-SKHĐT 06/06/2013 Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013  
527/SKHĐT-TĐ&GSĐT 05/06/2013 Tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013