DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28520610
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 3897
  • Trong tháng: 92218
  • Trong năm: 1051943
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
178/BC-SKHĐT 03/06/2014 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
378/SKHĐT-VP 05/05/2014 Giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang năm 2014
132/BC-SKHĐT 04/05/2014 Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 5 năm 2014
133/BC-SKHĐT 04/05/2014 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
34/QĐ-SKHĐT 22/04/2014 Ban hành Quy chế quản lý tài sản công và chi tiêu nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
10-QĐ-XPVPHC 13/04/2014 Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Bắc Giang
21/QĐ-SKHĐT 27/03/2014 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
79/BC-SKHĐT 23/03/2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 3 và Quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2014.
68/BC-SKHĐT 13/03/2014 Tình hình thực hiện các dự án lớn quý I năm 2014
45/BC-SKHĐT 25/02/2014 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2014
07/QĐ-XPHC 25/02/2014 Quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TNHH Vina Dokyoung
1/CT-BCĐ 24/02/2014 Chương trình công tác thực hiện quy chế dân chủ Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang
39/BC-SKHĐT 18/02/2014  Kết quả thực hiện công tác tháng 2; Chương trình công tác tháng 3 năm 2014
37/BC-SKHĐT 13/02/2014  Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013
34/BC-SKHĐT 09/02/2014  Báo cáo tình hình doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
33/BC-SKHĐT 07/02/2014 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát...
32/BC-SKHĐT 06/02/2014 Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2014
31/BC-SKHĐT 06/02/2014 Báo cáo tình hình thu hút vận động ODA quý IV và cả năm 2013
19/BC-SKHĐT 16/01/2014  Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
20/BC-SKHĐT 16/01/2014  Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.