DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28170387
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 2720
  • Trong tháng: 701720
  • Trong năm: 701720
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
222/BC-SKHĐT 18/07/2013 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
318/2013/QĐ-UBND 17/07/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
219/BC-SKHĐT 16/07/2013  Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 chương trình công tác tháng 8 năm 2013
672/SKHĐT-TĐ&GSĐT 16/07/2013 Thông báo lịch giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu quý III/2013.
11/SKHĐT-VP 07/07/2013 Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
10/TB-SKHĐT 01/07/2013 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Ông Dương Ngọc Chiên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
4480/GKHĐT-TH 30/06/2013 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014
191/BC-SKHĐT 27/06/2013 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013      
19/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2014
18/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch trợ giúp đạo tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
184/BC-SKHĐT 24/06/2013 Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
74/QĐ-SKHĐT 12/06/2013 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
538/SKHĐT-VP 10/06/2013 Báo cáo tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2013 của người đứng đầu và báo cáo tổng kết  việc thực hiện Qyết...
13-BC-SKHĐT 06/06/2013 Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013  
527/SKHĐT-TĐ&GSĐT 05/06/2013 Tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013
519/SKHĐT-KTN 04/06/2013 Cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang 
16/KH-SKHĐT 28/05/2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
44/BC-ĐU 26/05/2013 Báo cáo kết quả công tác Đảng bộ tháng 5 năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2013
483/SKH-KTĐN 23/05/2013 Không chấp thuận đề nghị khảo sát địa điểm của Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV Nguyễn Thu Miền
15/KH-BCĐ 23/05/2013 Kế hoạch kiểm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013