DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28028524
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2072
  • Trong tuần: 22393
  • Trong tháng: 559857
  • Trong năm: 559857
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 
26/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý hoạt của Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 
27/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
28/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
150/SKHĐT-TĐ&GS 25/02/2013 Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013
36/BC-SKHĐT 25/02/2013 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội tháng 2 và 2 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2013
146/SKHĐT-VP 24/02/2013 Đăng ký thi đua năm 2013
135/SKHĐT-TH 19/02/2013 V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012
33/BC-SKHĐT 19/02/2013 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu năm 2013
03/KH-SKHĐT 03/02/2013 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013
Số: 24/BC-SKHĐT 30/01/2013 Báo cáo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Tải BC-24-2013-21.pdf 
Số:02/CTr-SKHĐT 30/01/2013 Chương trình, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Nội dung kế hoạch
02/CTr-SKHĐT 30/01/2013 Chương trình, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
Quyết định số: 08, 15, 16,17,18/QĐ-SKH 27/01/2013 Quyết định Bổ nhiệm cán bộ, công chức  
Quyết định số:09, 10,11,12,13,14/QĐ-SKHĐT 27/01/2013 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức
18/BC-SKHĐT 22/01/2013 Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện triển khai dự án đầu tư ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
62/SKHĐT-TTr 17/01/2013 v/v Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
15/BC-SKHĐT 17/01/2013 Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012
57/KH-SKHĐT 16/01/2013 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013
14/BC-SKHĐT 16/01/2013 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01, chương trình công tác tháng 02 năm 2013