DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28520606
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 3893
  • Trong tháng: 92214
  • Trong năm: 1051939
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/SKHĐT-VP 07/07/2013 Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
10/TB-SKHĐT 01/07/2013 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Ông Dương Ngọc Chiên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
4480/GKHĐT-TH 30/06/2013 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014
191/BC-SKHĐT 27/06/2013 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013      
19/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2014
18/KH-SKHĐT 26/06/2013 Kế hoạch trợ giúp đạo tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
184/BC-SKHĐT 24/06/2013 Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
74/QĐ-SKHĐT 12/06/2013 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
538/SKHĐT-VP 10/06/2013 Báo cáo tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2013 của người đứng đầu và báo cáo tổng kết  việc thực hiện Qyết...
13-BC-SKHĐT 06/06/2013 Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013  
527/SKHĐT-TĐ&GSĐT 05/06/2013 Tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013
519/SKHĐT-KTN 04/06/2013 Cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang 
16/KH-SKHĐT 28/05/2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
44/BC-ĐU 26/05/2013 Báo cáo kết quả công tác Đảng bộ tháng 5 năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2013
483/SKH-KTĐN 23/05/2013 Không chấp thuận đề nghị khảo sát địa điểm của Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV Nguyễn Thu Miền
15/KH-BCĐ 23/05/2013 Kế hoạch kiểm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013
481/SKH-KTĐN 22/05/2013 Báo cáo giải ngân các khoản viện trợ phi chính phủ 6 tháng đầu năm 2013
85/TTr-SKH 12/05/2013 Tờ trình về việc ban hành "Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc...
436/BCGT-SKH 12/05/2013 Về việc giải trình tham gia góp ý dự thảo Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
123/BC-SKH 09/05/2013 Báo cáo tình hình đăng ký lại của Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài tỉnh Bắc Giang