DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830015
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3215
  • Trong tuần: 10555
  • Trong tháng: 87396
  • Trong năm: 2361348
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1669/SKHĐT-THQH 07/09/2017 V/v đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến ngày 31/8/2017
1640/SKHĐT-TTXTĐT 05/09/2017 V/v phân công nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tổ chức Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
1644/SKHĐT-KTĐN 05/09/2017 V/v Đề nghị báo cáo Quý III và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ
1647/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 05/09/2017 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế cấp địa phương năm 2017
1648/SKHĐT-ĐKKD 05/09/2017 V/v tham gia ý kiến sửa đổi NĐ số 78/2015/NĐ-CP
1651/SKHĐT-KTN 05/09/2017 Về việc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường và Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 139-NQ/TƯ
32/KH-SKHĐT 05/09/2017 KH kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế cấp địa phương năm 2017 tại Sở Y tế
33/KH-SKHĐT 05/09/2017 Kế hoạch phát triển KTTT năm 2018
33/KH-SKHĐT 05/09/2017 Kế hoạch phát triển KTTT năm 2018
1636/KL-SKHĐT 31/08/2017 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư tại Công ty TNHH NSM HV, Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG và Công ty TNHH Deayang...
1613/SKHĐT-DNKTTT&TN 30/08/2017 V/v Đề xuất biện pháp xử lý tồn tại các công ty đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC
31/KH-SKHĐT 30/08/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020
1597/SKHĐT-KTN 29/08/2017 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện Cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
1606/SKHĐT-KTĐN 29/08/2017 V/v Thực hiện thủ tục đầu tư đối với các trường hợp chuyển nhượng tài sản trên đất
1609/SKHĐT-KTĐN 29/08/2017 V/v Phối hợp xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh
1594/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v Cử thành viên tham gia HĐTĐ điều chỉnh Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1595/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe...
1596/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên trên địa b...
1580/SKHĐT-THQH 25/08/2017 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2017
1581/SKHĐT-THQH 25/08/2017 V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII