DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299458
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12059
  • Trong tuần: 18422
  • Trong tháng: 887125
  • Trong năm: 18299458
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
236/QĐ-SKHĐT 17/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  
1215/SKHĐT-DNKTTT&TN 16/08/2016 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Bản cam kết giữa tỉnh Bắc Giang và Phòng Thương mại Công nghiệp VIệt Nam
1199/SKHĐT-THQH 12/08/2016 V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ chương trình giám sát của HĐND tỉnh
1126/SKHĐT-KTN 05/08/2016 V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP  
1127/SKHĐT-TTXTĐT 05/08/2016 V/v tham gia ý kiến Mẫu phiếu khảo sát năm 2016
1099/SKHĐT-TĐGSĐT 03/08/2016 V/v tham gia dự thảo Quyết định thay thế  Quyết định  số 486/2015/QĐ-UBND  ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh
206/QĐ-SKHĐT 01/08/2016 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
206/QĐ-SKHĐT 01/08/2016 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang  
25/QĐ-XPVPHC 27/07/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Hoa Năng
1033/SKHĐT-TĐGSĐT 22/07/2016 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1020/SKHĐT-KTĐN 20/07/2016 V/v chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 6/2016 và tháng 7/2016
194/QĐ-SKHĐT 20/07/2016 QĐ kiện toàn, thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang  
1004/SKHĐT-ĐKKD 14/07/2016 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017
975/SKHĐT-THQH 11/07/2016 V/v báo cáo tình hình, kết quả xử lý nợ đọng XDCB theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 
934/SKHĐT-TĐGSĐT 05/07/2016 V/v thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2016 
924/SKHĐT-TĐGSĐT 04/07/2016 V/v cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
926/SKHĐT-TĐGSĐT 04/07/2016 V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND
875/SKHĐT-PC 24/06/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
847/SKHĐT-THQH 22/06/2016 V/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
848/SKHĐT-THQH 22/06/2016 V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2017