DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26626372
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2422
  • Trong tuần: 22711
  • Trong tháng: 94083
  • Trong năm: 18626372
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
142/SKHĐT-KTĐN 03/02/2017 V/v Chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 12/2016 và tháng 01/2017
182/SKHĐT-KTĐN 02/02/2017 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
4/KH-SKHĐT 17/01/2017 Cải cách hành chính nhà nước năm 2017  
80/SKHĐT-DNKTTT&TN 16/01/2017 V/v thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với HTX  
3/KH-SKHĐT 12/01/2017 Kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018  
66/SKHĐT-TĐGSĐT 12/01/2017 V/v thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016
01/KH-SKHĐT 09/01/2017 Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017  
1799/SKHĐT-KGVX 14/11/2016 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực...
1748/SKHĐT-KTĐN 02/11/2016 V/v góp ý dự thảo sửa đổi điều lệ công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
1734/SKHĐT-KGVX 01/11/2016 V/v cử cán bộ lãnh đạo tham gia Thành viên BCĐ và chuyên viên Tổ giúp việc BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 -...
1738/SKHĐT-KTĐN 01/11/2016 V/v đề nghị rà soát tình hình thực hiện dự án đầu tư của các dự án đầu tư trên địa bàn  
1731/SKHĐT-KGVX 31/10/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút đầu tư vào một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh
1666/SKHĐT-THQH 20/10/2016 V/v Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
1627/SKHĐT-KTN 14/10/2016 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/...
1607/SKHĐT-VP 12/10/2016 Hướng dẫn  tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng Ngành kế hoạch và đầu tư năm 2016
1593/SKHĐT-KTĐN 11/10/2016 V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và giải ngân các khoản viện trợ phi chính phủ năm 2016
1567/SKHĐT-KTĐN 05/10/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA quý III năm 2016
37/QĐ-XPVPHC 05/10/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH Xây dựng Biển Động
1561/SKHĐT-DNKTTT&TN 04/10/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh
1547/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 03/10/2016 Về một số điểm mới của QĐ số 535/2016/QĐ-UBND so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND