DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28033569
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 934
  • Trong tuần: 4994
  • Trong tháng: 564902
  • Trong năm: 564902
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1548/SKHĐT-DNKTTT&TN 18/08/2017 V/v: tham gia ý kiến dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
1528/SKHĐT-KTĐN 17/08/2017 V/v cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về các loại tài sản của ông Bryan Kuo Cockrell
1519/SKHĐT-THQH 16/08/2017 V/v Mời dự khóa đào tạo tập huấn về kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công
1507/SKHĐT-KGVX 15/08/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền n...
1513/SKHĐT-KTN 15/08/2017 V/v báo cáo phục vụ hội nghị đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh V/v báo cáo...
1496/SKHĐT-THQH 14/08/2017 Tóm tắt Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2018 tỉnh Bắc Giang
1498/SKHĐT-THQH 14/08/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án...
1502/SKHĐT-KTĐN 14/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 3264753363 của Công ty Seahengineering Co., Ltd
1487/SKHĐT-DNKTTT&TN 11/08/2017 V/v Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty
1469/SKHĐT-KTĐN 10/08/2017 V/v đề nghị phân bổ vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
1468/SKHĐT-KTĐN 09/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 5423783337 Của Công ty TNHH cơ khí Mạ Thiên Đông
1444/SKHĐT-KGVX 08/08/2017 V/v báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS
1449/SKHĐT-TTr 08/08/2017 V/v tham mưu xây dựng báo cáo làm việc với Đoàn khải sát của UB Tư pháp Quốc hội khóa XIV
1443/SKHĐT-KTN 07/08/2017 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn (2017-2020)
1426/SKHĐT-THQH 04/08/2017 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng năm 2017
1433/SKHĐT-KTĐN 04/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 7204712244 của Công ty TNHH Đức Thắng
1421/SKHĐT-KTĐN 03/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 1636747571 của Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn
30/KH-SKHĐT 03/08/2017 Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
1393/SKHĐT-KTĐN 02/08/2017 Giấy CNĐT số 3261388017 cho Ông Yim Byeong Gyoo
1406/SKHĐT-KTĐN 02/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 2078285282 của Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Mây tre Tăng Tiến Bắc Giang