DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 27111647
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1812
  • Trong tuần: 30329
  • Trong tháng: 579358
  • Trong năm: 19111647
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/SKHĐT-TH 09/01/2013 V/v Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh
12/SKHĐT-KTĐN 03/01/2013 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và  vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013
01/KH-SKHĐT 03/01/2013 Kế hoạch giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa b...
09/SKHĐT-TH 02/01/2013 V/v Đăng ký, đề xuất chương trình công tác năm 2013 
07/SKHĐT-TĐ&GSĐT 02/01/2013 V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012
01/QĐ-SKHDT 01/01/2013 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2012
02/QĐ-SKHĐT 01/01/2013 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012
24/QĐ-SKHĐT 01/01/2013 Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thành phố đạt thành tích xuất sắc năm 2012.
1153/TB-SKHĐT 05/12/2012 Thông báo lịch tiếp dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013
1100/SKHĐT -TH 25/11/2012 Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB và danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN, TPCP phải đình hoãn 
1768/QĐ-UBND 25/11/2012 Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
100/QĐ-XPHC 22/11/2012 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TH Cường Dũng.
100/QĐ-XPHC 22/11/2012 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Cty TNHH Thương mại và dịch vụ TH Cường Dũng.
1085/SKHĐT-KTĐN 21/11/2012 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy chế phối hợp thẩm định trình cấp GCN Đầu tư ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
299/BC-SKHDT 19/11/2012 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11,Chương trình công tác tháng 12 năm 2012      
92/QĐ-XPHC 18/11/2012 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Hợp tác xã sản xuất Xương Giang.
1676/QĐ-UBND 13/11/2012 QĐ về việc phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm 2013 thực hiện Kế hoạch kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công...
1038/SKHĐT-ĐKKD 06/11/2012 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi
971/SKH-TĐ&GSĐT 18/10/2012 V/v Thống kê số lượng, đánh giá năng lực đội ngũ làm công tác thẩm định trong hoạt động đấu thầu.
261/BC-SKHĐT 16/10/2012 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10, Chương trình công tác tháng 11 năm 2012