DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28116804
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 848
  • Trong tuần: 8207
  • Trong tháng: 648137
  • Trong năm: 648137
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/BC-SKHĐT 19/02/2013 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu năm 2013
03/KH-SKHĐT 03/02/2013 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013
Số: 24/BC-SKHĐT 30/01/2013 Báo cáo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Tải BC-24-2013-21.pdf 
Số:02/CTr-SKHĐT 30/01/2013 Chương trình, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Nội dung kế hoạch
02/CTr-SKHĐT 30/01/2013 Chương trình, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
Quyết định số: 08, 15, 16,17,18/QĐ-SKH 27/01/2013 Quyết định Bổ nhiệm cán bộ, công chức  
Quyết định số:09, 10,11,12,13,14/QĐ-SKHĐT 27/01/2013 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức
18/BC-SKHĐT 22/01/2013 Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện triển khai dự án đầu tư ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
62/SKHĐT-TTr 17/01/2013 v/v Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
15/BC-SKHĐT 17/01/2013 Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012
57/KH-SKHĐT 16/01/2013 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013
14/BC-SKHĐT 16/01/2013 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01, chương trình công tác tháng 02 năm 2013
04/QĐ-SKHĐT 16/01/2013 Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Trần Trọng Hiền
05/QĐ-SKHĐT 16/01/2013 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Trần Đức Khiêm- Giám đốc Trung tâm XTĐT&PTDN
46/SKHĐT-KTĐN 15/01/2013 V/v Đề nghị kiểm tra rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
43/SKHĐT-VP 13/01/2013 V/v Góp ý xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở
45/SKHĐT-VX 13/01/2013 V/v Báo cáo các dự án khởi công mới thuộc CTMTQG năm 2012
35/SKHĐT-TH 09/01/2013 V/v Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh
12/SKHĐT-KTĐN 03/01/2013 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và  vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013
01/KH-SKHĐT 03/01/2013 Kế hoạch giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa b...