DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 27680707
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 910
  • Trong tuần: 25674
  • Trong tháng: 212040
  • Trong năm: 212040
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/QĐ-SKHĐT 16/01/2013 Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Trần Trọng Hiền
05/QĐ-SKHĐT 16/01/2013 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Trần Đức Khiêm- Giám đốc Trung tâm XTĐT&PTDN
46/SKHĐT-KTĐN 15/01/2013 V/v Đề nghị kiểm tra rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
43/SKHĐT-VP 13/01/2013 V/v Góp ý xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở
45/SKHĐT-VX 13/01/2013 V/v Báo cáo các dự án khởi công mới thuộc CTMTQG năm 2012
35/SKHĐT-TH 09/01/2013 V/v Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh
12/SKHĐT-KTĐN 03/01/2013 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và  vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013
01/KH-SKHĐT 03/01/2013 Kế hoạch giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa b...
09/SKHĐT-TH 02/01/2013 V/v Đăng ký, đề xuất chương trình công tác năm 2013 
07/SKHĐT-TĐ&GSĐT 02/01/2013 V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012
01/QĐ-SKHDT 01/01/2013 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2012
02/QĐ-SKHĐT 01/01/2013 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012
24/QĐ-SKHĐT 01/01/2013 Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thành phố đạt thành tích xuất sắc năm 2012.
1153/TB-SKHĐT 05/12/2012 Thông báo lịch tiếp dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013
1100/SKHĐT -TH 25/11/2012 Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB và danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN, TPCP phải đình hoãn 
1768/QĐ-UBND 25/11/2012 Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
100/QĐ-XPHC 22/11/2012 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TH Cường Dũng.
100/QĐ-XPHC 22/11/2012 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Cty TNHH Thương mại và dịch vụ TH Cường Dũng.
1085/SKHĐT-KTĐN 21/11/2012 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy chế phối hợp thẩm định trình cấp GCN Đầu tư ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
299/BC-SKHDT 19/11/2012 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11,Chương trình công tác tháng 12 năm 2012