DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830113
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3313
  • Trong tuần: 10653
  • Trong tháng: 87494
  • Trong năm: 2361446
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1585/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 25/08/2017 V/v tham gia dự thảo báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu
1587/SKHĐT-TTr 25/08/2017 V/v Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Danh mục VBQPPL do HĐND, UBND ban hành quy định chi tiết các nội dung Luật giao
565/SKHĐT-DNKTTT&TN 23/08/2017 V/v thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV
1550/SKHĐT-KGVX 21/08/2017 Báo cáo tổng thể các cuộc thanh tra Kinh tế - Xã hội
1552/SKHĐT-KTN 21/08/2017 V/v Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Biển v...
1554/SKHĐT-KTĐN 21/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 4316828317 của Công ty TNHH Flexcon Việt Nam
1536/SKHĐT-KTN 18/08/2017 V/v Hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xi măng các công trình giao thông theo NQ số 07/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh
1538/SKHĐT-KTĐN 18/08/2017 V/v Phối hợp xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh
1548/SKHĐT-DNKTTT&TN 18/08/2017 V/v: tham gia ý kiến dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
1528/SKHĐT-KTĐN 17/08/2017 V/v cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về các loại tài sản của ông Bryan Kuo Cockrell
1519/SKHĐT-THQH 16/08/2017 V/v Mời dự khóa đào tạo tập huấn về kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công
1507/SKHĐT-KGVX 15/08/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền n...
1513/SKHĐT-KTN 15/08/2017 V/v báo cáo phục vụ hội nghị đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh V/v báo cáo...
1496/SKHĐT-THQH 14/08/2017 Tóm tắt Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2018 tỉnh Bắc Giang
1498/SKHĐT-THQH 14/08/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án...
1502/SKHĐT-KTĐN 14/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 3264753363 của Công ty Seahengineering Co., Ltd
1487/SKHĐT-DNKTTT&TN 11/08/2017 V/v Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty
1469/SKHĐT-KTĐN 10/08/2017 V/v đề nghị phân bổ vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
1468/SKHĐT-KTĐN 09/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 5423783337 Của Công ty TNHH cơ khí Mạ Thiên Đông
1444/SKHĐT-KGVX 08/08/2017 V/v báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS