DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26612970
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5712
  • Trong tuần: 8753
  • Trong tháng: 80681
  • Trong năm: 18612970
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
179/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 10/02/2017 Kết luận kiểm tra V/v thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa
174/SKHĐT-KTĐN 09/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư của công ty Lan Q
170/SKHĐT-KTĐN 09/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án: Cửa hàng Xăng dầu Dĩnh Kế Bắc Giang
147/SKHĐT-THQH 06/02/2017 V/v báo cáo tổng kết xây dựng cơ bản năm 2016
142/SKHĐT-KTĐN 03/02/2017 V/v Chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 12/2016 và tháng 01/2017
182/SKHĐT-KTĐN 02/02/2017 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
4/KH-SKHĐT 17/01/2017 Cải cách hành chính nhà nước năm 2017  
80/SKHĐT-DNKTTT&TN 16/01/2017 V/v thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với HTX  
3/KH-SKHĐT 12/01/2017 Kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018  
66/SKHĐT-TĐGSĐT 12/01/2017 V/v thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016
01/KH-SKHĐT 09/01/2017 Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017  
3/QĐ-SKHĐT 06/01/2017 QĐ phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017  
1799/SKHĐT-KGVX 14/11/2016 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực...
1748/SKHĐT-KTĐN 02/11/2016 V/v góp ý dự thảo sửa đổi điều lệ công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
1734/SKHĐT-KGVX 01/11/2016 V/v cử cán bộ lãnh đạo tham gia Thành viên BCĐ và chuyên viên Tổ giúp việc BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 -...
1738/SKHĐT-KTĐN 01/11/2016 V/v đề nghị rà soát tình hình thực hiện dự án đầu tư của các dự án đầu tư trên địa bàn  
1731/SKHĐT-KGVX 31/10/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút đầu tư vào một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh
1666/SKHĐT-THQH 20/10/2016 V/v Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
1627/SKHĐT-KTN 14/10/2016 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/...
1607/SKHĐT-VP 12/10/2016 Hướng dẫn  tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng Ngành kế hoạch và đầu tư năm 2016