DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26629682
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2696
  • Trong tuần: 2696
  • Trong tháng: 97393
  • Trong năm: 18629682
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1550/SKHĐT-DNKTT&TN 03/10/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
1538/SKHĐT-KTĐN 30/09/2016 V/v đề nghị thực hiện rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh (lần 2)
35/QĐ-XPVPHC 26/09/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP quốc tế TTB
1458/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/09/2016 V/v lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
13/QĐ-TTXTĐT 19/09/2016 Quyết định v/v ban hành biểu giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ các thủ tục hành chính và quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ
279/QĐ-SKHĐT 16/09/2016 Quyết định v/v kiện toàn Bộ phận chuyên trách thuộc Tổ giúp việc BCĐ Hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 
280/QĐ-SKHĐT 16/09/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ tư vấn lập hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư,...
1397/SKHĐT-DNKTTT&TN 12/09/2016 V/v đề nghị xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm 2016 - 2020
1390/SKHĐT-KTĐN 09/09/2016 V/v thực hiện rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh
1327/SKHĐT-THQH 01/09/2016 V/v báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
492/BC-SKHĐT 31/08/2016 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư đối với dự án: Nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang (giai đoạn 1) 
1241/SKHĐT-TTXTĐT 19/08/2016 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017
236/QĐ-SKHĐT 17/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
236/QĐ-SKHĐT 17/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  
1215/SKHĐT-DNKTTT&TN 16/08/2016 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Bản cam kết giữa tỉnh Bắc Giang và Phòng Thương mại Công nghiệp VIệt Nam
1199/SKHĐT-THQH 12/08/2016 V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ chương trình giám sát của HĐND tỉnh
1126/SKHĐT-KTN 05/08/2016 V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP  
1127/SKHĐT-TTXTĐT 05/08/2016 V/v tham gia ý kiến Mẫu phiếu khảo sát năm 2016
1099/SKHĐT-TĐGSĐT 03/08/2016 V/v tham gia dự thảo Quyết định thay thế  Quyết định  số 486/2015/QĐ-UBND  ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh
206/QĐ-SKHĐT 01/08/2016 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang