DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26613023
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5765
  • Trong tuần: 8806
  • Trong tháng: 80734
  • Trong năm: 18613023
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1593/SKHĐT-KTĐN 11/10/2016 V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và giải ngân các khoản viện trợ phi chính phủ năm 2016
1567/SKHĐT-KTĐN 05/10/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA quý III năm 2016
37/QĐ-XPVPHC 05/10/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH Xây dựng Biển Động
1561/SKHĐT-DNKTTT&TN 04/10/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh
1547/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 03/10/2016 Về một số điểm mới của QĐ số 535/2016/QĐ-UBND so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND
1550/SKHĐT-DNKTT&TN 03/10/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
1538/SKHĐT-KTĐN 30/09/2016 V/v đề nghị thực hiện rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh (lần 2)
35/QĐ-XPVPHC 26/09/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP quốc tế TTB
1458/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/09/2016 V/v lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
13/QĐ-TTXTĐT 19/09/2016 Quyết định v/v ban hành biểu giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ các thủ tục hành chính và quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ
279/QĐ-SKHĐT 16/09/2016 Quyết định v/v kiện toàn Bộ phận chuyên trách thuộc Tổ giúp việc BCĐ Hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 
280/QĐ-SKHĐT 16/09/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ tư vấn lập hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư,...
1397/SKHĐT-DNKTTT&TN 12/09/2016 V/v đề nghị xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm 2016 - 2020
1390/SKHĐT-KTĐN 09/09/2016 V/v thực hiện rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh
1327/SKHĐT-THQH 01/09/2016 V/v báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
492/BC-SKHĐT 31/08/2016 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư đối với dự án: Nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang (giai đoạn 1) 
1241/SKHĐT-TTXTĐT 19/08/2016 V/v xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017
236/QĐ-SKHĐT 17/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
236/QĐ-SKHĐT 17/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  
1215/SKHĐT-DNKTTT&TN 16/08/2016 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Bản cam kết giữa tỉnh Bắc Giang và Phòng Thương mại Công nghiệp VIệt Nam