DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26835062
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 905
  • Trong tuần: 905
  • Trong tháng: 302773
  • Trong năm: 18835062
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
780/SKHĐT-KTĐN 09/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 7388051303 của Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 7388051303 của Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang  
781/SKHĐT-KTĐN 09/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 2703010427 của Công ty Cổ phần TMDV Quang Tuấn
768/SKHĐT-KTĐN 08/05/2017 V/v báo cáo tình hình sử dụng chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh.
771/SKHĐT-KTN 08/05/2017 V/v thực hiện Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng về thực hiện chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
750/SKHĐT-THQH 05/05/2017 V/v Rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến 31/12/2016 và 30/4/2017
752/SKHĐT-KTĐN 05/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 9877264805 dự án: Trung tâm Nhân đạo Phú Quý Bắc Giang
753/SKHĐT-KTĐN 05/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 2141221515 dự án: Thành lập Công ty TNHH Điện tử TRC
760/SKHĐT-KTN 05/05/2017 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh
762/SKHĐT-KGVX 05/05/2017 V/v báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK giai đoạn 2011-2015 và năm 2016
763/SKHĐT-KTĐN 05/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 7216071622. dự án ĐTXD, QL&KT Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Hải An I
737/SKHĐT-KTN 04/05/2017 V/v thông báo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển (NSTW) chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
738/SKHĐT-KTN 04/05/2017 V/v Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc TMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
731/SKHĐT-ĐKKD 03/05/2017 V/v cung cấp số lượng hộ kinh doanh có đăng ký trên địa bàn
721/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 28/04/2017 V/v thẩm định Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh
722/SKHĐT-KGVX 28/04/2017 V/v góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh
684/SKHĐT-THQH 24/04/2017 V/v thống nhất phương án phân chia giai đoạn thực hiện dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh
672/SKHĐT-KTĐN 21/04/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 5242768382 của Công y Cổ phần Công nghiệp Alpha
666/SKHĐT-KTĐN 21/04/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 4353226865 dự án: Thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Hồng Phát Bắc Giang
663/SKHĐT-KTĐN 21/04/2017 V/v đề nghị tham gia ý kiến về dự án phi chính phủ nước ngoài
55/QĐ-SKHĐT 20/04/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang năm 2017