DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26629688
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2702
  • Trong tuần: 2702
  • Trong tháng: 97399
  • Trong năm: 18629688
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
206/QĐ-SKHĐT 01/08/2016 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang  
25/QĐ-XPVPHC 27/07/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Hoa Năng
1033/SKHĐT-TĐGSĐT 22/07/2016 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1020/SKHĐT-KTĐN 20/07/2016 V/v chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 6/2016 và tháng 7/2016
194/QĐ-SKHĐT 20/07/2016 QĐ kiện toàn, thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang  
1004/SKHĐT-ĐKKD 14/07/2016 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017
975/SKHĐT-THQH 11/07/2016 V/v báo cáo tình hình, kết quả xử lý nợ đọng XDCB theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 
934/SKHĐT-TĐGSĐT 05/07/2016 V/v thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2016 
924/SKHĐT-TĐGSĐT 04/07/2016 V/v cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
926/SKHĐT-TĐGSĐT 04/07/2016 V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND
875/SKHĐT-PC 24/06/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
847/SKHĐT-THQH 22/06/2016 V/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
848/SKHĐT-THQH 22/06/2016 V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
826/SKHĐT-TĐGSĐT 17/06/2016 V/v tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị định 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg 
814/SKHĐT-VX 16/06/2016 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh
786/SKHĐT-TTXTĐT 14/06/2016 V/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020
762/SKHĐT-TĐGSĐT 10/06/2016 V/v đề xuất dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn PDF
728/SKHĐT-KTĐN 06/06/2016 V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và giải ngân các khoản viện trợ phi chính phủ 6 tháng năm 2016
715/SKHĐT-ĐKKD 02/06/2016 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể
106/QĐ-SKHĐT 01/06/2016 V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Đấu thầu tại huyện Lạng Giang giai đoạn 2014-2015