DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28033568
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 933
  • Trong tuần: 4993
  • Trong tháng: 564901
  • Trong năm: 564901
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1266/SKHĐT-KTN 13/07/2017 V/v Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
1231/SKHĐT-KTĐN 10/07/2017 Giấy CNĐT số 3281012371 cho Cty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics
1219/SKHĐT-KTĐN 07/07/2017 V/v Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVIII
1227/SKHĐT-DNKTTT&TN 07/07/2017 V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
1215/SKHĐT-KTĐN 06/07/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 6578251616
1208/SKHĐT-DNKTTT&TN 05/07/2017 V/v Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần
1209/SKHĐT-DNKTTT&TN 05/07/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện một số nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII
1213/SKHĐT-THQH 05/07/2017 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017
1194/SKHĐT-KTĐN 04/07/2017 V/v Tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
1195/SKHĐT-KTĐN 04/07/2017 V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA 6 tháng đâu năm 2017
1184/SKHĐT-KTĐN 03/07/2017 Báo cáo kết quả rà soát các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của DNNN
1189/SKHĐT-KTĐN 03/07/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 3824057157 dự án: Nhà máy gạch Vĩnh Cửu
1166/SKHĐT-KTN 30/06/2017 V/v tham gia ý kiến vào nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý dự án đối với dự án thuộc chương trình MTQG giai đoạn...
28/KH-SKHĐT 30/06/2017 V/v Kiểm tra công tác đấu thầu dự án đường liên xã từ Cầu Liềng Phúc Hòa - thị trấn Cao Thượng đi Cao Xá Lam Cốt đến Hoàng Thanh(huyện...
1152/SKHĐT-KTĐN 28/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 4381127714 dự án: Nhà máy sản xuất, chế tạo Jig SH tech Bắc Giang
1154/SKHĐT-KGVX 28/06/2017 V/v khảo sát, đánh giá và làm rõ một số nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
26/KH-SKHĐT 28/06/2017 Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 28/02/2017 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lù...
1143/SKHĐT-KTĐN 27/06/2017 Giấy CNĐT số 9852580562 cho Cty TNHH Da Kyeong Chem
1148/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 27/06/2017 V/v thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
1138/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 26/06/2017 V/v sử dụng kinh phí dự phòng và tiết kiệm trong lựa chọn nhà thầu