DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299457
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12058
  • Trong tuần: 18421
  • Trong tháng: 887124
  • Trong năm: 18299457
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73/BC-SKHĐT 03/03/2016 Báo cáo tình hình hoạt động của BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2015, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016
71/BC-SKHĐT 29/02/2016 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9/KH-SKHĐT 26/02/2016 Kế hoạch giao lưu gặp mặt đầu xuân Bính Thân giữa các Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 tỉnh Quân khu I
16/QĐ-SKHĐT 25/02/2016 QĐ phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016
8/KH-SKHĐT 23/02/2016 Kế hoạch giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa b...
57/BC-SKHĐT 19/02/2016 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
54/BC-SKHĐT 17/02/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2016, Chương trình công tác tháng 3 năm 2016
7/KH-SKHĐT 17/02/2016 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
49/BC-SKHĐT 04/02/2016 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 02 năm 2016
6/KH-SKHĐT 03/02/2016 Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2016
4/KH-SKHĐT 02/02/2016 Kế hoạch Tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2016
1/CTR-SKHĐT 29/01/2016 Chương trình nhiệm vụ công tác năm 2016
39/BC-SKHĐT 28/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015(lần 2)
2/KH-SKHĐT 28/01/2016 Cải cách hành chính nhà nước năm 2016
31/BC-SKHĐT 21/01/2016 Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCP nước ngoài năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
25/BC-SKHĐT 19/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2016 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016
17/BC-BCĐ 14/01/2016 Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 của BCĐ Hỗ trợ đầu tư và PTDN; phương...
18/BC-SKHĐT 14/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu năm 2016
15/BC-SKHĐT 13/01/2016 Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2016
11/BC-SKHĐT 11/01/2016 Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2015, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016