DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29829944
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3144
  • Trong tuần: 10484
  • Trong tháng: 87325
  • Trong năm: 2361277
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1323/SKHĐT-KTN 20/07/2017 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới
1324/SKHĐT-THQH 20/07/2017 V/v bổ sung dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020
1307/SKHĐT-KTN 19/07/2017 V/v Giúp đỡ, hỗ trợ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1293/SKHĐT-THQH 18/07/2017 Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
1301/SKHĐT-VP 18/07/2017 V/v xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu
1292/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 17/07/2017 V/v Thông báo lịch giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu
1269/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 14/07/2017 V/v xin chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng, để bổ sung Dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Nam, Tp Bắc Giang
1271/SKHĐT-KTĐN 14/07/2017 V/v Đề nghị hỗ trợ hiệu đính tiếng Anh, tài liệu phục vụ Hội nghị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
1281/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 14/07/2017 V/v Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
1255/SKHĐT-KTĐN 13/07/2017 V/v: Đề nghị công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non theo hình thức xã hội hoá.
1266/SKHĐT-KTN 13/07/2017 V/v Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
1231/SKHĐT-KTĐN 10/07/2017 Giấy CNĐT số 3281012371 cho Cty TNHH Việt Nam Dae Shin Electronics
1219/SKHĐT-KTĐN 07/07/2017 V/v Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVIII
1227/SKHĐT-DNKTTT&TN 07/07/2017 V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
1215/SKHĐT-KTĐN 06/07/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 6578251616
1208/SKHĐT-DNKTTT&TN 05/07/2017 V/v Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần
1209/SKHĐT-DNKTTT&TN 05/07/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện một số nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII
1213/SKHĐT-THQH 05/07/2017 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017
1194/SKHĐT-KTĐN 04/07/2017 V/v Tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
1195/SKHĐT-KTĐN 04/07/2017 V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA 6 tháng đâu năm 2017