DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26626375
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2425
  • Trong tuần: 22714
  • Trong tháng: 94086
  • Trong năm: 18626375
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
667/SKHĐT-TĐGSĐT 26/05/2016 V/v lập đề xuất dự án PPP
648/SKHĐT-KTĐN 25/05/2016 V/v chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 5 năm 2016
572/SKHĐT-KTĐN 13/05/2016 V/v cho ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TW ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy
528/SKHĐT-VP 09/05/2016 V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
15/QĐ-XPVPHC 09/05/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH nhựa Sáng Nghĩa
240/BC-SKHĐT 06/05/2016 Báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2016
519/SKHĐT-THQH 06/05/2016 V/v Báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công khởi công mới năm 2016
497/SKHĐT-KTN 04/05/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng l...
13/KH-SKHĐT 04/05/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính
14/QĐ-XPVPHC 21/04/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Bao Sen
203/BC-SKHĐT 19/04/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2016 CHương trình công tác tháng 5 năm 2016
206/BC-SKHĐT 19/04/2016 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 và 4 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 5 năm 2016
205/BC-SKHĐT 19/04/2016 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA quý I năm 2016
13/QĐ-XPVPHC 19/04/2016 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Hiệp Anh
376/SKHĐT-THQH 12/04/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng...
183/BC-SKHĐT 08/04/2016 Báo cáo tình hình giải quyết TTHC tháng 4 năm 2016
177/BC-SKHĐT 05/04/2016 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 4 năm 2016
12/KH-SKHĐT 05/04/2016 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, luật doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp năm 2016
171/BC-SKHĐT 04/04/2016 Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Giang năm 2015
172/BC-BCĐ 04/04/2016 Báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2016