DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28033557
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 922
  • Trong tuần: 4982
  • Trong tháng: 564890
  • Trong năm: 564890
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1141/SKHĐT-DNKTTT&TN 26/06/2017 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo chỉ thị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
43/QĐ-XPVPHC 26/06/2017 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH Wintek Việt Nam
1121/SKHĐT-KTĐN 23/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư 1067750734 Dự án: Nhà máy JPE Bắc Giang
1133/SKHĐT-KTĐN 23/06/2017 Giấy CNĐT số 98680585534 cho Cty TNHH Dong Yang Paper Industrial
1093/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/06/2017 V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất của Công ty CP Đại Hoàng Sơn tại Công văn số 78/CV-ĐHS ngày 09/6/2017
1097/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/06/2017 V/v thông báo lịch giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu
1107/SKHĐT-KTĐN 21/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 8753411432 dự án: Nhà máy sản xuất Roy Vina
25/KH-SKHĐT 21/06/2017 Kế hoạch kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu của dự án ĐTXD công trình: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và xây...
1086/SKHĐT-KTĐN 19/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 0525651750 dự án: Khai thác và tuyển nổi quạng đồng Bắc Giang Việt Trung
1087/SKHĐT-KTĐN 19/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 6846645513 dự án: Xây dựng bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc tế HB
1088/SKHĐT-KTĐN 19/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư điều chỉnh số: 6565485011 dự án: Nhà máy sản xuất hàng may mặc C&M Vina
1063/SKHĐT-KTĐN 15/06/2017 V/v Báo cáo tình hình tiếp cận và giải ngân các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2017
1052/SKHĐT-KGVX 13/06/2017 V/v Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HDNĐ tỉnh "Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh...
1062/SKHĐT-KTN 13/06/2017 V/v thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh
1031/SKHĐT-TTXTĐT 12/06/2017 V/v đề nghị tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bắc Giang
1011/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 07/06/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu
1012/SKHĐT-KGVX 07/06/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa b...
992/SKHĐT-KTN 06/06/2017 V/v hồ sơ đánh giá tiêu chí nợ đọng XDCB các xã về đích nông thôn mới V/v hồ sơ đánh giá tiêu ch...
998/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 06/06/2017 V/v tham gia ý kiến về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
1003/SKHĐT-KTĐN 06/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 3348531522 của Công ty Cổ phần Đạm và Hóa chất Hà Bắc