DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299461
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12062
  • Trong tuần: 18425
  • Trong tháng: 887128
  • Trong năm: 18299461
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1/KH-SKHĐT 08/01/2016 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
669/BC-SKHĐT 30/12/2015 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015
661/BC-SKHĐT 24/12/2015 Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể năm 2015
650/BC-SKHĐT 16/12/2015 Báo cáo  kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2015, Chương trình công tác tháng 01 năm 2016
647/BC-SKHĐT 15/12/2015 Tình hình thực hiện các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh năm 2015
205/QĐ-SKHĐT 14/12/2015 QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Kế hoạch v...
203/QĐ-SKHĐT 10/12/2015 QĐ v/v thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Đấu thầu trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2014-2015
632/BC-SKHĐT 04/12/2015 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 12 và quý IV năm 2015
614/BC-SKHĐT 30/11/2015 Tình hình thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn đối ứng các trương trình ODA lĩnh vực NNPTNT năm 2015
605/BC-SKHĐT 25/11/2015 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
582/BC-SKHĐT 16/11/2015 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2015, chương trình công tác tháng 12 năm 2015
570/BC-SKHĐT 09/11/2015 Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2015
565/BC-SKHĐT 05/11/2015 Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015
490/BC-SKHĐT 26/10/2015 Báo cáo kết quả rà soát nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
493/BC-SKHĐT 26/10/2015 Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quý III năm 2015
485a/BC-SKHĐT 23/10/2015 Báo cáo tổng kết tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020
468/BC-SKHĐT 19/10/2015 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10 năm 2015, Chương trình công tác tháng 11 năm 2015
161/QĐ-SKHĐT 14/10/2015 V/v Thanh tra Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững Chương trình 135 huyện Sơn Động năm 2014-2015  
442/BC-SKHĐT 05/10/2015 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 10 năm 2015
438/BC-SKHĐT 01/10/2015 Báo cáo đánh giá, kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015