DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28026999
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 20868
  • Trong tháng: 558332
  • Trong năm: 558332
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
885/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 24/05/2017 V/v sử dụng kinh phí dự phòng, tiết kiệm qua đấu thầu và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hoàng...
887/SKHĐT-KGVX 24/05/2017 V/v hồ sơ thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch khảo cổ học tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
866/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 19/05/2017 V/v cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để bổ sung phát sinh báo cáo KTKT công trình Nhà điều hành Trung tâm tích hợp...
21/KH-SKHĐT 19/05/2017 KH Thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2018
844/SKHĐT-THQH 18/05/2017 V/v ứng vốn BTGPMB của dự án Xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang (lần 2)
851/SKHĐT-KGVX 18/05/2017 V/v phối hợp tham mưu văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
841/SKHĐT-TTr 17/05/2017 V/v đôn đốc chấp hành Quyết định xử phạt VPHC đối với Công ty TNHH Đức Phát
833/SKHĐT-VP 15/05/2017 Hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
810/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 12/05/2017 V/v thông báo giám sát đánh giá đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 295B(đoạn Km4+812,5 - Km8+250)...
817/SKHĐT-DNKTTT&TN 12/05/2017 V/v hội nghị trực tuyến Thủ tướng với Doanh nghiệp(7h30 ngày 17/5/2017)
792/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 10/05/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ tư vấn
769/QĐ-HĐSK 10/05/2017 V/v công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2016
773/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 09/05/2017 V/v thành lập tổ công tác liên ngành thẩm định danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư...
780/SKHĐT-KTĐN 09/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 7388051303 của Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 7388051303 của Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang  
781/SKHĐT-KTĐN 09/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 2703010427 của Công ty Cổ phần TMDV Quang Tuấn
768/SKHĐT-KTĐN 08/05/2017 V/v báo cáo tình hình sử dụng chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh.
771/SKHĐT-KTN 08/05/2017 V/v thực hiện Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng về thực hiện chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
750/SKHĐT-THQH 05/05/2017 V/v Rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến 31/12/2016 và 30/4/2017
752/SKHĐT-KTĐN 05/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 9877264805 dự án: Trung tâm Nhân đạo Phú Quý Bắc Giang
753/SKHĐT-KTĐN 05/05/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 2141221515 dự án: Thành lập Công ty TNHH Điện tử TRC