DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26835061
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 904
  • Trong tuần: 904
  • Trong tháng: 302772
  • Trong năm: 18835061
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
276/SKHĐT-KGVX 28/02/2017 V/v đánh giá tình hình thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018
13/KH-SKHĐT 28/02/2017 Kế hoạch Thẩm định quyết toán NSNN 2016 và Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với TTXTĐT và TPDN
13/KH-SKHĐT 28/02/2017 Kế hoạch Thẩm định quyết toán NSNN 2016 và Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với TTXTĐT và TPDN
269/SKHĐT-KTĐN 27/02/2017 V/v Khảo sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một số tổ chức, hộ gia đình, c...
2a/Ctr-ĐB 24/02/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng ch...
254/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 23/02/2017 V/v cung cấp tài liệu lập kế hoạch kiểm toán năm 2017
245/SKHĐT-TTr 22/02/2017 V/v cung cấp số liệu thanh tra, kiểm tra XDCB năm 2016 và kế hoạch năm 2017
247/SKHĐT-DNKTTT&TN 22/02/2017 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg
227/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/02/2017 V/v nâng cao tính công bằng, minh bạch trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh
229/SKHĐT-DNKTTT&TN 21/02/2017 V/v báo cáo sơ kết 01 năm triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
221/SKHĐT-KTĐN 20/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất và nuôi trồng thủy sản - Công ty TNHH Phương Sơn
212/SKHĐT-KGVX 16/02/2017 V/v tham gia ý kiến vào hai dự thảo Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2017-2020
199/SKHĐT-DNKTTT&TN 15/02/2017 V/v công bố thông tin của DNNN
208/SKHĐT-DNKTTT&TN 15/02/2017 V/v thực hiện Quy chế phối hợp QLNN đối với HTX
179/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 10/02/2017 Kết luận kiểm tra V/v thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa
174/SKHĐT-KTĐN 09/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư của công ty Lan Q
170/SKHĐT-KTĐN 09/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án: Cửa hàng Xăng dầu Dĩnh Kế Bắc Giang
147/SKHĐT-THQH 06/02/2017 V/v báo cáo tổng kết xây dựng cơ bản năm 2016
142/SKHĐT-KTĐN 03/02/2017 V/v Chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 12/2016 và tháng 01/2017
182/SKHĐT-KTĐN 02/02/2017 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020