DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26317461
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 1709
  • Trong tuần: 36425
  • Trong tháng: 905128
  • Trong năm: 18317461
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
434/BC-SKHĐT 29/09/2015 Kết quả thu hút đầu tư Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới
391/BC-SKHĐT 24/09/2015 Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất, nhập khẩu đầu tư tháng 9 và 9 tháng năm 2015
384/BC-SKHĐT 18/09/2015 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9 năm 2015 Chương trình công tác tháng 10 năm 2015
363/BC-SKHĐT 11/09/2015 Tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2015
346/BC-SKHĐT 07/09/2015 Báo cáo kết quả thu hút đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới
331/BC-SKHĐT 25/08/2015 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2015
326/BC-SKHĐT 21/08/2015 Báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 8 tháng đầu năm 2015
306/BC-SKHĐT 07/08/2015 Báo cáo tình hình đăng ký thực hiện các dự án đầu tư trên đường Nguyễn Văn Cừ
284/BC-SKHĐT 21/07/2015 Báo cáo sơ kết xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015
278/BC-SKHĐT 19/07/2015 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2015
272/BC-SKHĐT 17/07/2015 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA 6 tháng đầu năm 2015
273/BC-SKHĐT 17/07/2015 Báo cáo giám sát tổng thể đầu tư 6 tháng năm 2015
275/BC-SKHĐT 17/07/2015 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
268/BC-SKHĐT 16/07/2015 Báo cáo tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2015
257/BC-SKHĐT 07/07/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư 6 tháng đầu năm 2015
242/BC-SKHĐT 01/07/2015 Kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015
231/BC-SKHĐT 30/06/2015 Tình hình, kết quả thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015
228/BC-SKHĐT 29/06/2015 Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo th...
201/BC-SKHĐT 22/06/2015 Tình hình giải ngân vốn ODA năm 2014
198/BC-SKHĐT 19/06/2015 Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư