DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830070
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3270
  • Trong tuần: 10610
  • Trong tháng: 87451
  • Trong năm: 2361403
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1087/SKHĐT-KTĐN 19/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 6846645513 dự án: Xây dựng bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc tế HB
1088/SKHĐT-KTĐN 19/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư điều chỉnh số: 6565485011 dự án: Nhà máy sản xuất hàng may mặc C&M Vina
1063/SKHĐT-KTĐN 15/06/2017 V/v Báo cáo tình hình tiếp cận và giải ngân các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng đầu năm 2017
1052/SKHĐT-KGVX 13/06/2017 V/v Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HDNĐ tỉnh "Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh...
1062/SKHĐT-KTN 13/06/2017 V/v thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh
1031/SKHĐT-TTXTĐT 12/06/2017 V/v đề nghị tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bắc Giang
1011/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 07/06/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu
1012/SKHĐT-KGVX 07/06/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa b...
992/SKHĐT-KTN 06/06/2017 V/v hồ sơ đánh giá tiêu chí nợ đọng XDCB các xã về đích nông thôn mới V/v hồ sơ đánh giá tiêu ch...
998/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 06/06/2017 V/v tham gia ý kiến về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
1003/SKHĐT-KTĐN 06/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 3348531522 của Công ty Cổ phần Đạm và Hóa chất Hà Bắc
1006/SKHĐT-KTĐN 06/06/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 4368057342 của Công ty Sunjin Intech
35/QĐ-XPVPHC 06/06/2017 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty CP thương mại Sơn Động
995/KL-SKHĐT 06/06/2017       Kết luận thanh tra v/v thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu tại huyện Yên Thế giai đoạn 2015-2016 Kết luận thanh tra v/v...
995/KL-SKHĐT 06/06/2017 Kết luận thanh tra v/v thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu tại huyện Yên Thế giai đoạn 2015-2016
984/SKHĐT-VX 05/06/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án "Tổ chức định kỳ Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2030"
969/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 02/06/2017 V/v tham gia ý kiến thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà xạ trị thuộc Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Giang
968/SKHĐT-KTĐN 02/06/2017 V/v Đề nghị báo cáo Quý II về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính Phủ
24/KH-SKHĐT 02/06/2017 Kế hoạch Tổ chức "Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các nhà đầu tư và doanh nghiệp Quý II năm 2017
957/SKHĐT-THQH 01/06/2017 V/v sử dụng kinh phí hỗ trợ để xây dựng Trạm Công an Vũ Xá, huyện Lục Nam