DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26629683
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2697
  • Trong tuần: 2697
  • Trong tháng: 97394
  • Trong năm: 18629683
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7/KH-SKHĐT 17/02/2016 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
49/BC-SKHĐT 04/02/2016 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 02 năm 2016
6/KH-SKHĐT 03/02/2016 Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2016
4/KH-SKHĐT 02/02/2016 Kế hoạch Tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2016
1/CTR-SKHĐT 29/01/2016 Chương trình nhiệm vụ công tác năm 2016
39/BC-SKHĐT 28/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015(lần 2)
2/KH-SKHĐT 28/01/2016 Cải cách hành chính nhà nước năm 2016
31/BC-SKHĐT 21/01/2016 Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ PCP nước ngoài năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
25/BC-SKHĐT 19/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2016 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016
17/BC-BCĐ 14/01/2016 Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 của BCĐ Hỗ trợ đầu tư và PTDN; phương...
18/BC-SKHĐT 14/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu năm 2016
15/BC-SKHĐT 13/01/2016 Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2016
11/BC-SKHĐT 11/01/2016 Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2015, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016
1/KH-SKHĐT 08/01/2016 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
669/BC-SKHĐT 30/12/2015 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015
661/BC-SKHĐT 24/12/2015 Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể năm 2015
650/BC-SKHĐT 16/12/2015 Báo cáo  kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2015, Chương trình công tác tháng 01 năm 2016
647/BC-SKHĐT 15/12/2015 Tình hình thực hiện các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh năm 2015
205/QĐ-SKHĐT 14/12/2015 QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Kế hoạch v...
203/QĐ-SKHĐT 10/12/2015 QĐ v/v thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Đấu thầu trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2014-2015