DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30393951
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 4259
  • Trong tháng: 651332
  • Trong năm: 2925284
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Đề nghị góp ý Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 08/02/2019 - 10 08/03/2019 - 10
2 Xin ý Kiện Dự thảo "Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ..." UBND tỉnh Bắc Giang 08/01/2019 - 15 15/01/2019 - 15
3 V/v xin ý kiến Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đến năm 2030(lần 2) UBND tỉnh Bắc Giang 03/12/2018 - 16 10/12/2018 - 16
4 V/v tham gia góp ý Dự thảo Đề án đổi mới mô hình phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 UBND tỉnh Bắc Giang 02/11/2018 - 08 05/11/2018 - 08
5 Dự thảo Kế hoạch Vì sự phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 UBND tỉnh Bắc Giang 17/08/2018 - 14 31/08/2018 - 14
6 Dự thảo Kế hoạch Tăng trưởng Xanh UBND tỉnh Bắc Giang 17/08/2018 - 14 31/08/2018 - 14
7 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Ban hành một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 13/04/2018 - 15 20/04/2018 - 15
8 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2017 - 09 29/09/2017 - 09
9 Xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/06/2017 - 08 12/06/2017 - 08
10 Tham gia ý kiến dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/04/2017 - 15 27/04/2017 - 15