DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26628595
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3111
  • Trong tuần: 24378
  • Trong tháng: 96306
  • Trong năm: 18628595
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
25/2017/NĐ-CP 01/01/2018  Báo cáo tài chính nhà nước
47/2017/NĐ-CP 01/07/2017 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
15/2017/QĐ-TTg 01/07/2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
54/2017/NĐ-CP 01/07/2017  Về hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành
15/2017/QĐ-TTg 01/07/2017 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
53/2017/NĐ-CP 25/06/2017 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
52/2017/NĐ-CP 15/06/2017 Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
12/2017/QĐ-TTg 10/06/2017 Quyết định 12/2017/QĐ-TTg quy định về định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
45/2017/NĐ-CP 05/06/2017 Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
42/2017/NĐ-CP 01/06/2017 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư
10/2017/QĐ-TTg 25/05/2017 Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
32/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước
31/2017/NĐ-CP 10/05/2017 Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm
14/2017/QĐ-TTg 08/05/2017 Quyết định 14/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
30/2017/NĐ-CP 05/05/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
03/2017/QĐ-KTNN 05/05/2017 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
10/2017/QĐ-UBND 01/05/2017 Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
08/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
07/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
06/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
01/2017/TT-BKHĐT 02/04/2017 Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
377/QĐ-TTg 25/03/2017  Kế hoạch đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2012 do Thủ tướng ban hành
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Quy định phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; phương án ứng cứu sự cố thông tin quốc gia; và biện pháp đảm bảo ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.
04/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2017/NĐ-CP 03/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai