DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299513
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 12114
  • Trong tuần: 18477
  • Trong tháng: 887180
  • Trong năm: 18299513
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
104/2016/QH13 01/07/2016  Luật Tiếp cận thông tin
353/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện ph...
358/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
330/2016/QĐ-UBND 19/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
22/CT-TTg 03/06/2016 Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016
21/CT-TTg 02/06/2016 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
18/CT-TTg 19/05/2016 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
35/NQ-CP 16/05/2016 Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
244/2016/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
02/2016/TT-BKHĐT 18/04/2016 Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 15/04/2016 Thông tư hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
178/2016/QĐ-UBND 09/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
04/CT-UBND 08/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND 08/04/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2016
183/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang
441/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2015
03/CT-UBND 21/03/2016 Chỉ thị việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
251/QĐ-TTg 17/02/2016 Phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020"
136/2015/NĐ-CP 15/02/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP 15/02/2016 Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
23/2015/TT-BKHĐT 15/02/2016 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
102/2016/QĐ-UBND 14/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
104/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015