DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454531
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 676
  • Trong tuần: 676
  • Trong tháng: 711912
  • Trong năm: 2985864
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
01/NQ-CP 01/01/2017 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
2562/QĐ-TTg 31/12/2016 Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
802/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quy định về giá thuê đất có hạ tầng và tiền SD hạ tầng khu phía Bắc KCN Song Khê-Nội Hoàng
4156/KH-UBND 26/12/2016 Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2017  
48/2016/QĐ-TTg 15/12/2016 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
14/2016/TT-BKHĐT 01/12/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
667/2016/QĐ-UBND 21/11/2016 Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13/2016/TT-BKHĐT 20/11/2016 Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
15/2016/TT-BKHĐT 15/11/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
31/CT-TTg 02/11/2016 Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
11/2016/TT-BKHĐT 01/10/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
535/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10/2016/TT-BKHĐT 09/09/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
508/2016/QĐ-UBND 31/08/2016 QĐ v/v quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020
1370/QĐ-UBND 30/08/2016 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
501/2016/QĐ-UBND 30/08/2016 QĐ Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
484/QĐ-UBND 23/08/2016 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
1601/QĐ-TTg 16/08/2016 Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) của Bộ Tài chính
1619/QĐ-TTg 16/08/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020...
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
09/2016/TT-BKHĐT 14/08/2016 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam