DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299520
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12121
  • Trong tuần: 18484
  • Trong tháng: 887187
  • Trong năm: 18299520
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
04/2016/QĐ-UBND 14/01/2016 Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/NQ-CP 07/01/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
03/2016/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
16/2015/TT-BKHĐT 02/01/2016 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
77/2015/QH13 01/01/2016 Luật tổ chức Chính quyền địa phương
183/2015/TT-BTC 01/01/2016 Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
02/2016/QĐ-UBND 01/01/2016 Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
11/2015/TT-BKHĐT 22/12/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
13/2015/TT-BKHĐT 13/12/2015 Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
10/2015/TT-BKHĐT 10/12/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/2015/TT-BKHĐT 08/12/2015 Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
96/2015/NĐ-CP 08/12/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
97/2015/NĐ-CP 05/12/2015 Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
711/2015/QĐ-UBND 04/12/2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
104/2015/QH13 25/11/2015 Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
78/2015/NĐ-CP 01/11/2015 Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 01/11/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
23/2015/QĐ-TTg 15/08/2015 Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
59/NQ-CP 07/08/2015 Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 31/07/2015 Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập.
13/CT-TTg 10/06/2015 Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  
11/CT-TTg 29/05/2015 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Quyết định 195/2015/QĐ-UBND 22/05/2015 Quyết định ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang
09/2015/QĐ-TTg 15/05/2015 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương