DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299509
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 12110
  • Trong tuần: 18473
  • Trong tháng: 887176
  • Trong năm: 18299509
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
172/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
30/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
07/CT-TTg 30/04/2015 V/v tăng cường các biện pháp xử lí nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
141/2015/QĐ-UBND 26/04/2015 Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
06/CT-TTg 21/04/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
133/2015/QĐ-UBND 20/04/2015  Quyết định ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15/2015/NĐ-CP 10/04/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
01/NQ-CP 03/01/2015 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
5316/BKHĐT-TH 15/08/2014 Về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020
5338/BKHĐT-ĐTNN 15/08/2014 Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015
5318/BKHĐT-TH 15/08/2014 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
1144/QĐ-UBND 06/08/2014 V/v phê duyệt danh mục các công trình cấp nước tập trung nông thôn kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức nhận quản lý, khai thác công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
193/2013/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
106/2013/TT-BTC 01/10/2013 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thô...
475/2013/QĐ-UBND 13/09/2013 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
318/2013/QĐ-UBND 28/07/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23/2012/QH13 01/07/2013 Luật hợp tác xã năm 2012
38/2013/NĐ-CP 06/06/2013 Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
601/QĐ-TTg 17/04/2013 Thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
227/QĐ-UBND 05/03/2013 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013
05/2013/NĐ-CP 25/02/2013 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
194/QĐ-UBND 22/02/2013 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)  
193/QĐ-UBND 22/02/2013 Quyết định về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013
133/QĐ-UBND 01/02/2013 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu Công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang 
34/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013