DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29908179
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 794
  • Trong tuần: 4287
  • Trong tháng: 165560
  • Trong năm: 2439512
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
02/2016/TT-BKHĐT 18/04/2016 Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 15/04/2016 Thông tư hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
178/2016/QĐ-UBND 09/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
04/CT-UBND 08/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND 08/04/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2016
183/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang
441/QĐ-UBND 29/03/2016 Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2015
03/CT-UBND 21/03/2016 Chỉ thị việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
251/QĐ-TTg 17/02/2016 Phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020"
136/2015/NĐ-CP 15/02/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP 15/02/2016 Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
23/2015/TT-BKHĐT 15/02/2016 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
102/2016/QĐ-UBND 14/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
104/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015
04/2016/QĐ-UBND 14/01/2016 Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/NQ-CP 07/01/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
03/2016/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
16/2015/TT-BKHĐT 02/01/2016 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
02/2016/QĐ-UBND 01/01/2016 Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
77/2015/QH13 01/01/2016 Luật tổ chức Chính quyền địa phương
183/2015/TT-BTC 01/01/2016 Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
11/2015/TT-BKHĐT 22/12/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
13/2015/TT-BKHĐT 13/12/2015 Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa