DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299510
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 12111
  • Trong tuần: 18474
  • Trong tháng: 887177
  • Trong năm: 18299510
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
35/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013  
125/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định Về việc giao kế hoạch chi tiết Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2013
35/QĐ-UBND 31/01/2013   Quyết định về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
19/2013/QD-UBND 27/01/2013 QĐ v/v thuê và cho thuê nhà xưởng đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang    
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp    
03/2013/NĐ-CP 04/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư  
2136/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang.
1852/QĐ-BKHĐT 28/12/2012 Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
2104/QD-UBND 26/12/2012 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020  
2103/QD-UBND 26/12/2012 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
176/2012/TT-BTC 10/12/2012   Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
409/2012/QĐ-UBND 07/12/2012 Quyết định quy định giá cho thuê đất có hạ tầng KCN Đình Trám
1768/QĐ-UBND 26/11/2012 Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
68/2012/NĐ-CP 01/11/2012 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
330/2012/QĐ-UBND 19/10/2012 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1231/QĐ-TTg 07/09/2012 Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.  
1195/QĐ-UBND 28/08/2012 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục các cơ sở sản xuất gạch thủ công được phép chuyển đổi sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh.
1082/QĐ-UBND 09/08/2012 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử
60/2012/NĐ-CP 30/07/2012   Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân    
924/QĐ-UBND 17/07/2012 Quyết định số 924/QĐ-UBND  về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
05/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.
06/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.
193/2012/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.