DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454565
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 710
  • Trong tuần: 710
  • Trong tháng: 711946
  • Trong năm: 2985898
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
10/2015/TT-BKHĐT 10/12/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/2015/TT-BKHĐT 08/12/2015 Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
96/2015/NĐ-CP 08/12/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
97/2015/NĐ-CP 05/12/2015 Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
711/2015/QĐ-UBND 04/12/2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
104/2015/QH13 25/11/2015 Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
78/2015/NĐ-CP 01/11/2015 Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 01/11/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
23/2015/QĐ-TTg 15/08/2015 Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
59/NQ-CP 07/08/2015 Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 31/07/2015 Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập.
13/CT-TTg 10/06/2015 Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  
11/CT-TTg 29/05/2015 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Quyết định 195/2015/QĐ-UBND 22/05/2015 Quyết định ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang
09/2015/QĐ-TTg 15/05/2015 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
172/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
30/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
07/CT-TTg 30/04/2015 V/v tăng cường các biện pháp xử lí nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
141/2015/QĐ-UBND 26/04/2015 Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
06/CT-TTg 21/04/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
133/2015/QĐ-UBND 20/04/2015  Quyết định ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15/2015/NĐ-CP 10/04/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
01/NQ-CP 03/01/2015 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
5316/BKHĐT-TH 15/08/2014 Về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020
5338/BKHĐT-ĐTNN 15/08/2014 Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015