DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299485
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 12086
  • Trong tuần: 18449
  • Trong tháng: 887152
  • Trong năm: 18299485
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
29/2012/QH13 21/06/2012   Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân.
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII.
149/QĐ-UBND 28/05/2012 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012.
65/QĐ-UBND 08/03/2012 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT tỉnh Bắc Giang năm 2012.
01/2012/TT-BKHĐT 09/02/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát...
12/QĐ-UBND 17/01/2012 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đa Mai, thành phố Bắc Giang.
470/2011/QĐ-UBND 01/01/2012 Quyết định Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1893/QĐ-UBND 26/12/2011 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
30c/NQ-CP 08/11/2011 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
101/2011/NĐ-CP 04/11/2011 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
1655/QĐ-BKHĐT 02/11/2011 Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
336/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Quyết định của UBND tỉnh bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn...
336/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Quyết định số 336/2011/QĐ-UBND bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa b...
1336/QĐ-UBND 26/09/2011  Quyết định về việc Phê duyệt danh mục các dự án công bố lựa chọn Chủ đầu tư. 
1342/QĐ-UBND 26/09/2011 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.  
1303/QĐ-UBND 20/09/2011 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 
09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.
26/KH-UBND 27/06/2011 Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2011- 2015
780/QĐ-UBND 22/06/2011 Quyết định thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
824/QĐ-BKHĐ 22/06/2011 Quyết định số 824/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
211/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc...
191/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của BND tỉnh Quy định  thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư  bên ngo...
193/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
165/2011/QĐ-UBND 16/05/2011 Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
139/2011/QĐ-UBND 30/04/2011 Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang