DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299472
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12073
  • Trong tuần: 18436
  • Trong tháng: 887139
  • Trong năm: 18299472
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
06/CT - UBND 21/04/2011   Chỉ thị về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
421/QĐ-UBND 08/04/2011 Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2011
06/2011/TT-BKHĐT 06/04/2011 Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị...
04/2011/TT-BKHĐT 31/03/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư...
03/2011/TT-BKHĐT 27/01/2011 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp...
01/2011/TT-BKHĐT 04/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
245/QĐ-UBND 28/12/2010   Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất Rau an toàn và rau chế biến tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
2054/QĐ-UBND 16/12/2010 Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
224/2010/QĐ-UBND 13/12/2010 Quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám
23/2010/TT-BKH 13/12/2010 Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.
22/2010/TT-BKH 02/12/2010 Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.
180/QĐ-UBND 09/11/2010 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009
21/2010/TT-BKH 28/10/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
1680/QĐ-UBND 20/10/2010 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
62/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  
11/2010/TT-BKH 01/08/2010 Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
15/2010/TT-BKH 29/06/2010 Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
09/2010/TT-BKH 15/06/2010 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
14/2010/TT-BKH 04/06/2010 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Ch...
13/2010/TT-BKH 02/06/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu giám sát, đánh giá đầu tư.
11/2010/TT-BKH 27/05/2010 Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.
45/2010/QĐ-UBND 27/04/2010 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"  giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc...
43/2010/QĐ-UBND 26/04/2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
08/2010/TT-BKH 21/04/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.