DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299470
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 12071
  • Trong tuần: 18434
  • Trong tháng: 887137
  • Trong năm: 18299470
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
09/2010/TT-BKH 21/04/2010 Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
04/2010/TT-BKH 25/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
02/2010/TT-BKH 15/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
06/2010/TT-BKH 09/03/2010   Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
01/2010/TT-BKH 01/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
05/2010/TT-BKH 10/02/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa  
147/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
141/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
150/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
130/2009/QĐ-UBND 30/11/2009 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII về Thuế Tài nguyên.
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
774/QĐ-UBND 19/05/2009   Quyết định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang(tỷ lệ 1: 500)
03/2009/TT-BXD 11/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
729/QĐ-UBND 08/05/2009   Quyết định Thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...
28/2009/QĐ-UBND 20/04/2009   Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công  nghiệp trên địa bàn...
12/2009/NĐ-CP 02/04/2009 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
02/2009/TT-BKH 02/04/2009 Thông tư số 02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
04/2007/QH12 01/01/2009 Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân.
14/2008/QH12 01/01/2009 Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp.
126/2008/QĐ-UBND 13/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
114/2008/QĐ-UBND 10/11/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức...
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
58/2007/QĐ-UBND 27/06/2007 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
53/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư