DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26626280
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2330
  • Trong tuần: 22619
  • Trong tháng: 93991
  • Trong năm: 18626280
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
62/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  
11/2010/TT-BKH 01/08/2010 Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
15/2010/TT-BKH 29/06/2010 Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
09/2010/TT-BKH 15/06/2010 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
14/2010/TT-BKH 04/06/2010 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Ch...
13/2010/TT-BKH 02/06/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu giám sát, đánh giá đầu tư.
11/2010/TT-BKH 27/05/2010 Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.
45/2010/QĐ-UBND 27/04/2010 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"  giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc...
43/2010/QĐ-UBND 26/04/2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
08/2010/TT-BKH 21/04/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
09/2010/TT-BKH 21/04/2010 Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
04/2010/TT-BKH 25/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
02/2010/TT-BKH 15/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
06/2010/TT-BKH 09/03/2010   Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
01/2010/TT-BKH 01/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
05/2010/TT-BKH 10/02/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa  
147/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
141/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
150/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
130/2009/QĐ-UBND 30/11/2009 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII về Thuế Tài nguyên.
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
774/QĐ-UBND 19/05/2009   Quyết định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang(tỷ lệ 1: 500)
03/2009/TT-BXD 11/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH