DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454526
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 671
  • Trong tháng: 711907
  • Trong năm: 2985859
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
2103/QD-UBND 26/12/2012 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
176/2012/TT-BTC 10/12/2012   Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
409/2012/QĐ-UBND 07/12/2012 Quyết định quy định giá cho thuê đất có hạ tầng KCN Đình Trám
1768/QĐ-UBND 26/11/2012 Công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
68/2012/NĐ-CP 01/11/2012 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
330/2012/QĐ-UBND 19/10/2012 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1231/QĐ-TTg 07/09/2012 Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.  
1195/QĐ-UBND 28/08/2012 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục các cơ sở sản xuất gạch thủ công được phép chuyển đổi sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh.
1082/QĐ-UBND 09/08/2012 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử
60/2012/NĐ-CP 30/07/2012   Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân    
924/QĐ-UBND 17/07/2012 Quyết định số 924/QĐ-UBND  về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
05/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.
06/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.
193/2012/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29/2012/QH13 21/06/2012   Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân.
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII.
149/QĐ-UBND 28/05/2012 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012.
65/QĐ-UBND 08/03/2012 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT tỉnh Bắc Giang năm 2012.
01/2012/TT-BKHĐT 09/02/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát...
12/QĐ-UBND 17/01/2012 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đa Mai, thành phố Bắc Giang.
470/2011/QĐ-UBND 01/01/2012 Quyết định Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1893/QĐ-UBND 26/12/2011 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
30c/NQ-CP 08/11/2011 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
101/2011/NĐ-CP 04/11/2011 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân