DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28114058
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 5461
  • Trong tháng: 645391
  • Trong năm: 645391
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
1655/QĐ-BKHĐT 02/11/2011 Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
336/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Quyết định số 336/2011/QĐ-UBND bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa b...
336/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Quyết định của UBND tỉnh bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn...
1336/QĐ-UBND 26/09/2011  Quyết định về việc Phê duyệt danh mục các dự án công bố lựa chọn Chủ đầu tư. 
1342/QĐ-UBND 26/09/2011 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.  
1303/QĐ-UBND 20/09/2011 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 
09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.
26/KH-UBND 27/06/2011 Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2011- 2015
780/QĐ-UBND 22/06/2011 Quyết định thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
824/QĐ-BKHĐ 22/06/2011 Quyết định số 824/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
211/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc...
191/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của BND tỉnh Quy định  thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư  bên ngo...
193/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
165/2011/QĐ-UBND 16/05/2011 Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
139/2011/QĐ-UBND 30/04/2011 Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
06/CT - UBND 21/04/2011   Chỉ thị về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
421/QĐ-UBND 08/04/2011 Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2011
06/2011/TT-BKHĐT 06/04/2011 Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị...
04/2011/TT-BKHĐT 31/03/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư...
03/2011/TT-BKHĐT 27/01/2011 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp...
01/2011/TT-BKHĐT 04/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
245/QĐ-UBND 28/12/2010   Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất Rau an toàn và rau chế biến tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
2054/QĐ-UBND 16/12/2010 Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
224/2010/QĐ-UBND 13/12/2010 Quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám
23/2010/TT-BKH 13/12/2010 Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.