DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26299504
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 12105
  • Trong tuần: 18468
  • Trong tháng: 887171
  • Trong năm: 18299504
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
60/2005/QH11 01/07/2006 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
61/2005/QH11 01/04/2006 Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.
48/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
59/2005/QH11 01/07/2005   Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
18/2003/QH11 01/07/2004 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Hợp tác xã
18/2000/QH10 01/01/2000 Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000
475/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2013/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
155/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.